Πέμπτη 28 Νοέμβρη

Θέμα : προβλήματα λεωφορειακών γραμμών

Κοινοποίηση : Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα του Δ.Σ και όλα τα μέλη του.

Λεωφορειακές γραμμές : Αφετηρία Νομισματοκοπείου

Γενική ενημέρωση προβλήματος: Κατόπιν ενημέρωσης από τους εργαζόμενους και κατόπιν δικής μας αυτοψίας διαπιστώσαμε στην συγκεκριμένη αφετηρία δεν έχει γίνει μυοκτονία με αποτέλεσμα την συνεχή εμφάνιση μεγάλου αριθμού ποντικών που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί σοβαρότατο υγειονομικό θέμα και κινδύνους για τους εργαζόμενους. Θα πρέπει άμεσα να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ώστε να δοθεί λύση στο θέμα.


 

 

Για την ΕΑΣ

Το μέλος του ΔΣ

Σταύρος Μανίκας