Στοιχεία φωτιά έρχονται στο φως, μετά από μακρά και επίπονη έρευνα της Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, σχετικά με τους οφειλέτες του Ομίλου ΟΑΣΑ, θυγατρική του οποίου είναι η εταιρεία που εργαζόμαστε, η ΕΘΕΛ.

Συγκεκριμένα τα χρέη Υπουργείων και Φορέων του Δημοσίου προς τον Όμιλο (μέχρι 31/12/2008), αγγίζουν το μισό ΔΙΣ Ευρώ!!!.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες,  οι οφειλές και τα διαφυγόντα έσοδα του Ομίλου από κατοχυρωμένες ή μη συμβάσεις(ως εκ τούτου μη τιμολογημένες) του ΟΑΣΑ με τα Υπουργεία έχουν ως εξής:

   Υπουργείο Εργασίας                           770.000

   Υπουργείο Υγείας                               140.000.000

   Υπουργείο Παιδείας                           275.000.000

   Υπουργείο Εθν. Άμυνας                      1.140.000

   Υπουργείο Δημ. Τάξης                        550.000

   Υπουργείο Πολιτισμού                       2.000.000

   Υπουργείο Εμπ. Ναυτιλίας                1.400.000

 

                     Σύνολο            420.860.000

Οι τιμολογήσεις για τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Δημοσίας Τάξης προκύπτουν από δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Επιπλέον μια σειρά υπαλληλικών ομάδων(δημοσιογράφοι Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π), μετακινούνται με έκτωση ή δωρεάν.

Δίδεται άραγε κάποιο αντίτιμο στον Όμιλο;

Σύμφωνα  με τον ν. 2669/98, για τα άτομα που με την νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται  με βάση την ύπαρξη συμβάσεων που υπάρχουν με τις Αστικές Συγκοινωνίες, είτε δωρεάν, είτε με μειωμένο κόμιστρο(  π.χ. Υπουργεία όπως προκύπτει από τα ΦΕΚ που δημοσιεύονται κάθε χρόνο), το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το αντίτιμο κομίστρου, είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο.

Θα αναρωτηθείτε –όπως κι εμείς άλλωστε- γιατί  αυτό δεν γίνεται,  αφού πολύ μεγάλο μέρος του ποσού, θα κατέληγε στα ταμεία της Ε.ΘΕ..Λ, με τις όποιες ευεργετικές συνέπειες(κάλυψη εξόδων, δανεισμό κ.λ.π).

Απαιτούμε να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, και καλούμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά,  να πιέσουν πρόσωπα και καταστάσεις (συνδικαλιστές κ.λ.π), προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με τη βοήθεια όλων μπορούμε να τα καταφέρουμε…

 

                                                                                                                                  Αναστασίου Παναγιώτης

                                                                                                                                               Α.Μ 0066

                                                                                                                                         Α/Σ Ελληνικού

                                                                                                                    Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

                                                                                                                  Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας.