Η ανακοίνωση της Ε.Α.Σ που μοιράστηκε σήμερα 28/3/2011 στους  περισσότερους εργασιακούς χώρους.

 

 

 

psittttt 1

 

 

 

psittttt 2

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ

 

                                                                                                                         ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ